نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:
زمین قطعه بزرگ با ویو دریا و جنگل
رامسر
مساحت:
1,620 متر
0 خواب
0 حمام

24.300 میلیارد

کد: 630

پیش پرداخت

زمین مسکونی با ویو جنگلی
رامسر
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 628

پیش پرداخت

زمین مسکونی با ویو آزاد جنگل
رامسر
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

425 میلیون

کد: 625

پیش پرداخت

زمین ساحلی جاده به دریا در تنکابن
رامسر
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

68 میلیارد

کد: 616

پیش پرداخت

پشتیبانی آنلاین 0