نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

سالده علیا


روستای جنگلی واقع در جاده آمل به چمستان نزدیک دریاچه توریستی


ویلا مدرن فلت آهودشت
چمستان
فوری
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

1 میلیارد

کد: 717

نقد و اقساط

170 متر ویلا فلت آهودشت
چمستان
فوری
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 715

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن داخل شهرک برند
چمستان
ویژه
مساحت:
150 متر
2 خواب
2 حمام

1.100 میلیارد

کد: 716

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن آهودشت
چمستان
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 713

نقد و اقساط

ویلا فلت آهودشت
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

400 میلیون

کد: 574

نقد و اقساط

250 متر ویلا نیم پیلوت منطقه سالده
چمستان
فوری
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 350

نقد و اقساط

230 متر ویلا فلت با پایان کار منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

1.650 میلیارد

کد: 418

نقد و اقساط

230 متر ویلا فلت نما سنگ منطقه سالده
چمستان
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 420

نقد و اقساط

ویلا فلت مدرن نقلی منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

950 میلیون

کد: 413

نقد و اقساط

250متر ویلا نیمپیلوت منطقه تهرانی سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

1.700 میلیارد

کد: 273

نقد و اقساط

252 متر ویلا طرح دوبلکس منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
252 متر
2 خواب
1 حمام

700 میلیون

کد: 590

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس نما مدرن منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
245 متر
3 خواب
2 حمام

750 میلیون

کد: 578

نقد و اقساط

200 متر ویلا نیمپیلوت شهرک برند آهودشت
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

400 میلیون

کد: 572

نقد و اقساط

نیمپیلوت با سند عرصه و اعیان منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

500 میلیون

کد: 571

نقد و اقساط

250 متر ویلا نیمپیلوت نما رومی در شهرک برند تهرانی منطقه آهودشت
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

1.700 میلیارد

کد: 348

نقد و اقساط

فروش ویژه ویلا نیم پلوت 220متری
چمستان
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 1098

نقد و اقساط

ویلا فلت جنگلی شهرکی منطقهدسالده
چمستان
فوری
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

800 میلیون

کد: 406

نقد و اقساط

190 متر ویلا فلت نما سنگ منطقه آهودشت
چمستان
ویژه
مساحت:
190 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 370

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس نقلی منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.350 میلیارد

کد: 468

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول جنگل با نگهبانی 24ساعته منطقه سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

1.600 میلیارد

کد: 419

نقد و اقساط

220 متر ویلا فلت جنگلی  مبله شهرک برند سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 171

نقد و اقساط

250 متر ویلا نیمپیلوت شهرکی سالده
چمستان
فوری
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

1.700 میلیارد

کد: 458

نقد و اقساط

230 متر ویلا فلت نما سنگ شهرک تهرانی منطقه سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 255

نقد و اقساط

سه دستگاه ویلا فلت منطقه سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 274

نقد و اقساط

170 متر ویلا نما مدرن منطقه سالده
چمستان
فوری
مساحت:
170 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 170

نقد و اقساط

دوبلکس با پروانه و پایان کار منطقه سالده
چمستان
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 407

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس مبله با پروانه ساخت منطقه تهرانی سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 243

نقد و اقساط

150 متر ویلا فلت نقلی جنگلی شهرک برند سالده
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

900 میلیون

کد: 414

نقد و اقساط

150 منر ویلا فلت شهرک تهرانی سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

880 میلیون

کد: 169

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت مبله جنگلی منطقه سالده
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 239

نقد و اقساط

ویژه ها

150 منر ویلا فلت شهرک تهرانی سالده
880میلیون
چمستان ویژه
220 متر ویلا فلت جنگلی  مبله شهرک برند سالده
1.250میلیارد
چمستان ویژه
ویلا نیمپیلوت مبله جنگلی منطقه سالده
1.600میلیارد
چمستان ویژه
ویلا دوبلکس مبله با پروانه ساخت منطقه تهرانی سالده
1.500میلیارد
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0