نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

سنگینده


روستای با لوکیشن جنگل نزدیک دریا


210 متر ویلا نیمپیلوت نما مدرن جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

1 میلیارد

کد: 607

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت نما سنگ جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 421

نقد و اقساط

260 متر ویلا نیمپیلوت جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
260 متر
3 خواب
1 حمام

600 میلیون

کد: 573

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن  جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

450 میلیون

کد: 565

نقد و اقساط

270 متر ویلا دوبلکس لوکیشن جنگل منطقه برندجاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
فوری
مساحت:
270 متر
3 خواب
2 حمام

2.350 میلیارد

کد: 137

نقد و اقساط

235 متر ویلا نیمپیلوت منطقه جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
235 متر
3 خواب
2 حمام

1.450 میلیارد

کد: 138

نقد و اقساط

300 متر ویلا نیمپیلوت جاده جنگلی ایزد شهر
چمستان
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 141

نقد و اقساط

330متر ویلا نیم پیلوت جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
فوری
مساحت:
330 متر
3 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 116

نقد و اقساط

215 متر ویلا نیم پیلوت جاده جنگلی ایزد شهر
چمستان
ویژه
مساحت:
215 متر
3 خواب
2 حمام

1.550 میلیارد

کد: 228

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت با پروانه و پایان کار جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 469

نقد و اقساط

ویلا فلت جاده جنگلي ایزدشهر
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 435

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
2 حمام

850 میلیون

کد: 139

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس منطقه جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 382

نقد و اقساط

200متر ویلا نیمپیلوت جاده جنگلی ایزدشهر
چمستان
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

1.600 میلیارد

کد: 140

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت نما سنگ با انشعابات کامل منطقه جاده جنگلی ایزد شهر
چمستان
فوری
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 254

نقد و اقساط

ویژه ها

215 متر ویلا نیم پیلوت جاده جنگلی ایزد شهر
1.550میلیارد
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0