نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

معصوم اباد


روستای جنگلی واقع در جاده پارک جنگلی نور ساخت جدید ویلاهای مدرن و کلاسیک و کاخ ویلا


ویلا فلت جنگلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

450 میلیون

کد: 678

نقد و اقساط

130 متر ویلا فلت نما مدرن جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

400 میلیون

کد: 660

نقد و اقساط

110 ویلا فلت نقلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

320 میلیون

کد: 647

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن سنگ جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

330 میلیون

کد: 584

نقد و اقساط

ویلا فلت مبله جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

400 میلیون

کد: 575

نقد و اقساط

180 متر ویلا فلت جنگلی منطقه جاده پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 252

نقد و اقساط

ویلا فلت جنگلی منطقه پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

900 میلیون

کد: 337

نقد و اقساط

ویلا فلت نما سنگ جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

900 میلیون

کد: 490

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن منطقه پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

720 میلیون

کد: 366

نقد و اقساط

ویلا فلت نما سنگ شهرک خصوصی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

1.100 میلیارد

کد: 387

نقد و اقساط

ویلا فلت لوکیشن جنگل جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

1.100 میلیارد

کد: 477

نقد و اقساط

ویلا نقلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

1.100 میلیارد

کد: 493

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت جاده پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.150 میلیارد

کد: 461

نقد و اقساط

ویلا طرح دوبلکس جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.050 میلیارد

کد: 433

نقدی

ویلا فلت نقلی داخل بافت پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

770 میلیون

کد: 462

نقد و اقساط

170 متر ویلا نقلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

950 میلیون

کد: 463

نقد و اقساط

140 متر ویلا فلت نما سنگ داخل شهرک برند منطقه جاده جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 368

نقد و اقساط

ویلا فلت نما رومی داخل شهرک جاده جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
160 متر
2 خواب
1 حمام

760 میلیون

کد: 367

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن جاده نور
چمستان
مساحت:
240 متر
2 خواب
1 حمام

1.400 میلیارد

کد: 439

نقد و اقساط

ویلا فلت نقلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

750 میلیون

کد: 438

نقد و اقساط

ویلا فلت منطقه جنگلی جاده نور
چمستان
فوری
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

760 میلیون

کد: 369

نقدی

ویژه ها

ویلا فلت نما مدرن منطقه پارک جنگلی نور
720میلیون
چمستان ویژه
ویلا فلت نما رومی داخل شهرک جاده جنگلی نور
760میلیون
چمستان ویژه
ویلا فلت نما سنگ شهرک خصوصی جاده پارک جنگلی نور
1.100میلیارد
چمستان ویژه
170 متر ویلا نقلی جاده پارک جنگلی نور
950میلیون
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0