نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

شیر کلا


روستای جنگلی واقع در جاده پارک جنگلی نور ساخت جدید ویلاهای مدرن و کلاسیک و کاخ ویلا


ویلا فلت نقلی منطقه جنگلی پارک نور
چمستان
ویژه
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 734

نقد و اقساط

فروش فوری 4 دستگاه ویلا فلت جاده جنگلی پارک نور
چمستان
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 729

اقساط بلندمدت

ویلا فلت داخل مجموعه جاده جنگلی پارک نور
چمستان
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

2.350 میلیارد

کد: 728

اقساط بلندمدت

ویلا فلت جاده جنگلی نور
چمستان
مساحت:
172 متر
3 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 712

نقد و اقساط

130 متر ویلا مدرن منطقه جاده جنگلی پارک نور
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

300 میلیون

کد: 653

نقد و اقساط

110 متر ویلا فلت نما مدرن جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

320 میلیون

کد: 662

نقد و اقساط

180 متر ویلا نیمپلوت جاده جنگلی پارک نور
چمستان
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

500 میلیون

کد: 592

نقد و اقساط

165 متر ویلا فلت نما سنگ جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
165 متر
2 خواب
1 حمام

340 میلیون

کد: 591

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن  جنگلی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

380 میلیون

کد: 583

نقد و اقساط

ویلا فلت جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

320 میلیون

کد: 568

نقد و اقساط

ویلا باغ با سند عرصه و اعیان جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

550 میلیون

کد: 529

نقد و اقساط

ویلا فلت شهرک برند جاده پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

450 میلیون

کد: 531

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت با سند تک برگ جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

500 میلیون

کد: 532

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن شهرکی جاده پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

320 میلیون

کد: 534

نقد و اقساط

ویلا فلت نقلی منطقه جاده  پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
160 متر
2 خواب
1 حمام

950 میلیون

کد: 390

نقد و اقساط

ویلا فلت نقلی با سند تک برگ جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

300 میلیون

کد: 512

نقد و اقساط

ویلا طرح دوبلکس منطقه جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
275 متر
3 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 440

نقد و اقساط

ویلا سنددار با پروانه و پایان کار سه کنتور جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 491

نقد و اقساط

ویلا فلت داخل شهرک تهرانی پارک جنگلی نور
چمستان
فوری
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

750 میلیون

کد: 473

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن جاده پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 479

نقد و اقساط

ویلا فلت نقلی داخل شهرک جاده‌ پارک جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 475

نقد و اقساط

ویلا فلت سنددار با امکانات جاده پارک جنگلی نور
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 472

نقد و اقساط

ویلا فلت نما سنگ جاده نور
چمستان
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

900 میلیون

کد: 442

نقد و اقساط

فلت نقلی با لوکیشن جنگل منطقه جاده جنگلی نور
چمستان
ویژه
مساحت:
165 متر
2 خواب
2 حمام

870 میلیون

کد: 379

نقد و اقساط

ویژه ها

فلت نقلی با لوکیشن جنگل منطقه جاده جنگلی نور
870میلیون
چمستان ویژه
ویلا فلت نقلی داخل شهرک جاده‌ پارک جنگلی نور
850میلیون
چمستان ویژه
ویلا فلت نما مدرن جاده پارک جنگلی نور
1میلیارد
چمستان ویژه
ویلا باغ با سند عرصه و اعیان جاده پارک جنگلی نور
550میلیون
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0