نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

امیر آباد


این روستا کاملا جنگلی سرسبز بالا دست جاده قرار دارد.


250 متر زمین داخل شهرک لوکس امیرآباد
چمستان
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیون

کد: 725

نقد و اقساط

ویلا نیمپیلوت مدرن امیر آباد
چمستان
فوری
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

1.200 میلیارد

کد: 699

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس نما مدرن استخردار
چمستان
مساحت:
300 متر
4 خواب
3 حمام

2 میلیارد

کد: 694

نقد و اقساط

250 متر زمین داخل شهرک برند امیرآباد
چمستان
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 658

نقد و اقساط

220 متر ویلا دوبلکس نما مدرن با سند شش دانگ منطقه برند امیرآباد
چمستان
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 663

نقد و اقساط

ویلا باغ استخردار امیرآباد
چمستان
مساحت:
400 متر
3 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 567

نقد و اقساط

نیمپیلوت جنگلی منطقه امیرآباد
چمستان
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

550 میلیون

کد: 566

نقد و اقساط

تریبلکس 400 متری مدرن امیرآباد
چمستان
ویژه
مساحت:
366 متر
4 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5016

نقد و اقساط

فروش ویژه ویلا تریبلکس
چمستان
مساحت:
366 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 50166

نقد و اقساط

270 متر زمین جنگلی منطقه برند امیرآباد
چمستان
ویژه
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.350 میلیارد

کد: 399

نقد و اقساط

320 متر ویلا دوبلکس استخردار منطقه برند امیرآباد
چمستان
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

3.800 میلیارد

کد: 423

نقد و اقساط

165 متر زمین قابل ساخت منطقه امیراباد
چمستان
مساحت:
165 متر
0 خواب
0 حمام

742.500 میلیون

کد: 280

نقد و اقساط

2250 متر زمین قابل ساخت منطقه برند امیرآباد
چمستان
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 279

نقد و اقساط

240 متر زمین آماده ساخت امیر آباد
چمستان
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.080 میلیارد

کد: 278

نقد و اقساط

دو پلاک زمین داخل بافت منطقه برند امیرآباد
چمستان
ویژه
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 282

نقد و اقساط

290 متر زمین شهرکی منطقه امیرآباد
چمستان
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 283

نقد و اقساط

270 متر زمین مسکونی منطقه امیرآباد
چمستان
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

540 میلیون

کد: 417

نقد و اقساط

200متر زمین جنگلی داخل شهرک منطقه امیرآباد
چمستان
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.060 میلیارد

کد: 400

نقد و اقساط

ویژه ها

دو پلاک زمین داخل بافت منطقه برند امیرآباد
1.200میلیارد
چمستان ویژه
270 متر زمین جنگلی منطقه برند امیرآباد
1.350میلیارد
چمستان ویژه
تریبلکس 400 متری مدرن امیرآباد
7میلیارد
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0