نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:

شهربند


روستای جنگلی واقع در جاده آمل به چمستان دارای بافت بومی فرهنگ سازی شده مرتبت با ویلاهای توریستی


فروش فوری ویلا فلت آهودشت
چمستان
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 701

پیش پرداخت

201 متر ویلا نیمپیلوت سنددارمنطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
201 متر
3 خواب
2 حمام

600 میلیون

کد: 664

نقد و اقساط

200متر ویلا نیم پیلوت نما سنگ منطقه شهربند
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.350 میلیارد

کد: 182

نقد و اقساط

230متر ویلا نیمپیلوت تمام سنگ با نگهبانی شهربند
چمستان
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

1.400 میلیارد

کد: 175

نقد و اقساط

ویلا فلت نما سنگ منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

800 میلیون

کد: 495

نقد و اقساط

260متر ویلا نما سنگ پارکینگ اختصاصی منطقه شهربند
چمستان
فوری
مساحت:
260 متر
2 خواب
1 حمام

1.550 میلیارد

کد: 179

نقد و اقساط

260 متر ویلا نیمپیلوت نما سنگ شهرک شهربند
چمستان
مساحت:
260 متر
3 خواب
2 حمام

1.650 میلیارد

کد: 181

نقد و اقساط

150 متر ویلا فلت مدرن شهرکی شهربند
چمستان
ویژه
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

950 میلیون

کد: 177

نقد و اقساط

130 متر بنای فلت شهرکی منطقه شهربند
چمستان
فوری
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

750 میلیون

کد: 180

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن شهرک تهرانی منطقه آهودشت
چمستان
ویژه
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 339

نقد و اقساط

250 متر زمین نیمپیلوت استخر دار شهربند
چمستان
ویژه
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.750 میلیارد

کد: 178

نقد و اقساط

210 متر ویلا نیمپیلوت باسند تک برگ و مبله منطقه شهربند
چمستان
ویژه
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

1.450 میلیارد

کد: 173

نقد و اقساط

ویلا مبله استخر دار منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 470

نقدی

260 متر ویلا نیمپیلوت منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
260 متر
3 خواب
2 حمام

1.650 میلیارد

کد: 467

نقد و اقساط

150 متر ویلا فلت منطقه شهربند
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

750 میلیون

کد: 172

نقد و اقساط

130متر ویلا فلت نما سنگ داخل شهرک تهرانی شهربند
چمستان
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

850 میلیون

کد: 176

نقد و اقساط

نیمپیلوت استخر دارمبله منطقه تهرانی شهربند
چمستان
ویژه
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 260

نقد و اقساط

210 متر ویلا نیمپیلوت نما مدرن جنگلی منطقه آهودشت
چمستان
مساحت:
210 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 381

نقد و اقساط

240 متر ویلا فلت نما سنگ داخل شهرک شهربند
چمستان
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

1.350 میلیارد

کد: 174

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن شهرک تهرانی منطقه شهربند
چمستان
ویژه
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

850 میلیون

کد: 241

نقد و اقساط

ویژه ها

210 متر ویلا نیمپیلوت باسند تک برگ و مبله منطقه شهربند
1.450میلیارد
چمستان ویژه
150 متر ویلا فلت مدرن شهرکی شهربند
950میلیون
چمستان ویژه
250 متر زمین نیمپیلوت استخر دار شهربند
1.750میلیارد
چمستان ویژه
ویلا فلت نما مدرن شهرک تهرانی منطقه شهربند
850میلیون
چمستان ویژه
پشتیبانی آنلاین 0