نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:
فروش ویژه 230 متر زمین مسکونی شهرکی امیرآباد
ایزدشهر
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 523

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین280متری
ایزدشهر
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

6.160 میلیارد

کد: 1064

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 454متری
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
454 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 1055

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 235متری
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

4.230 میلیارد

کد: 1053

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 300متری
ایزدشهر
فوری
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 1052

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 240 متری.
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.840 میلیارد

کد: 1051

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین مسکونی شهرکی 200 متری
ایزدشهر
فوری
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 1037

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین مسکونی 320 متری
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.850 میلیارد

کد: 1036

نقد و اقساط

زمین مسکونی 200 متری با پروانه ساخت
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 1032

نقد و اقساط

فروش ویزه زمین 230 متری مسکونی
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.530 میلیارد

کد: 1039

نقدی

فروش محدود زمین 300متری مسکونی شهرکی
ایزدشهر
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 514

نقد و اقساط

فروش زمین 170 متری گلسار
ایزدشهر
فوری
مساحت:
170 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 507

نقدی

فروش ویژه زمین 300 متری شهرک ساحلی
ایزدشهر
فوری
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 501

نقد و اقساط

فروش زمین 300 متری ساحلی
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 499

نقد و اقساط

فروش فوری زیر قیمت زمین 300 متری
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 498

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین مسکونی شهرکی
ایزدشهر
ویژه
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 497

نقد و اقساط

ویژه ها

فروش ویژه زمین مسکونی شهرکی
2میلیارد
ایزدشهر ویژه
فروش فوری زیر قیمت زمین 300 متری
2.500میلیارد
ایزدشهر ویژه
فروش زمین 300 متری ساحلی
1میلیارد
ایزدشهر ویژه
فروش ویزه زمین 230 متری مسکونی
2.530میلیارد
ایزدشهر ویژه
زمین مسکونی 200 متری با پروانه ساخت
2.400میلیارد
ایزدشهر ویژه
فروش ویژه زمین مسکونی 320 متری
3.850میلیارد
ایزدشهر ویژه
پشتیبانی آنلاین 0