نوع ساخت:
موقعیت:
شهرک ها:
روستا:
شهر:
نوع:
کد ملک:
متراژ کل از (متر):
متراژ کل تا:
قیمت از (تومان):
قیمت تا:
یک پلاک 200 متری باسند تک برگ جاده دریا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

400 میلیون

کد: 666

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 207متری شهرکی
محمودآباد
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیون

کد: 1086

نقد و اقساط

فروش ویژه زمین 200 متری مسکونی شهرکی
محمودآباد
ویژه
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 524

نقدی

فروش ویژه زمین1000متری
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 1070

نقد و اقساط

فروش ویزه زمین 230 متری شهرکی
محمودآباد
ویژه
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.150 میلیارد

کد: 1042

نقد و اقساط

ویژه ها

فروش ویزه زمین 230 متری شهرکی
1.150میلیارد
محمودآباد ویژه
فروش ویژه زمین 200 متری مسکونی شهرکی
600میلیون
محمودآباد ویژه
پشتیبانی آنلاین 0